در نشست امروز مجمع خانه احزاب، اعضای هیات رئیسه موقت این نهاد با رای حاضرین انتخاب شدند.

در نشست امروز مجمع خانه احزاب، اعضای هیات رئیسه موقت این نهاد با رای حاضرین انتخاب شدند.
در نشست مجمع امروز (پنج‌شنبه) خانه احزاب ایران، هیات رئیسه موقت این نهاد انتخاب شد.
طبق آراء بدست آمده قریبانی به عنوان رئیس خانه‌ احزاب و علی صالح آبادی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند و همچنین جنگ‌رودی و عابدی به عنوان منشی اول و منشی دوم،محمدی و مهدوی نیز به عنوان ناظر اول و ناظر دوم هیات رئیسه موقت انتخاب شدند.
اعضای شورای مرکزی خانه احزاب نیز در نوبت عصر مجمع امروز انتخاب خواهند شد.
برای پست ریاست آقایان بیادی و صالحی و برای نایب رئیسی دشتی و خانم رحیمی و نیز برای نظارت علی محمدزاده و قیصری و حسین‌مردی برای منشی از دیگر کاندیداها در این انتخابات بودند.