بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا فقط مشکل هسته‌ای بود و حالا که این مشکل حل شد کار تمام است.

رئیس جمهور گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا فقط مشکل هسته‌ای بود و حالا که این مشکل حل شد کار تمام است، اما ما باید با دنیا در سایر مسائل هم تعامل کنیم.

روحانی پس از بازدید از شهرک صنعتی صنایع بهسازی چوب ایران در اسلام شهر با تاکید بر این که تولید و صادرات غیر نفتی ما باید افزایش پیدا کند گفت:

روابط ما با دنیا باید روابط سالم و تعاملی باشد. بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا فقط مشکل هسته‌ای بود و حالا که هسته‌ای حل شد، تمام شد.

وی با بیان این که ما باید با دنیا تعامل کنیم افزود: همانطور که در هسته‌ای تعامل کردیم در سایر مسائل هم باید با دنیا تعامل کنیم.

رئیس جمهور اظهار کرد:‌ از طریق تعامل است که ما می‌توانیم فضای منطقه را درست و فضای جهانی را آماده کنیم و ان‌شاء الله بتوانیم به اهداف بزرگ ملت که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته دست پیدا کنیم.

رئیس جمهور درباره‌ شهرک صنعتی خصوصی صنایع بهسازی چوب ایران گفت: برای من این شهرک صنعتی بسیار جالب توجه بود؛ چرا که با همه شهرک‌های صنعتی که در ایران می‌بینیم متفاوت است.

وی ادامه داد: این شهرک یک شهرک صنعتی زنده است که از لحاظ ساختمان‌ها بسیار مدرن و در چارچوب شهرک‌های صنعتی کشورهای پیشرفته است که امکانات جانبی از قبیل هتل و رستوران و هم یک نمایشگاه دائمی دارد که در حال تکمیل است.

رئیس جمهور گفت: آنچه که ما می‌خواهیم در ایران از لحاظ صنعتی تکمیل شود الگوبرداری از چنین شهرک‌های صنعتی است که محصولات آن هم نیازهای ما را برطرف می‌کند و هم می‌تواند صادر شود.

روحانی گفت: به عزیزانی که به اینجا آمده و این کار بزرگ را انجام داده‌اند تبریک می‌گویم و می‌خواهم ملت ایران را در پسا توافق دعوت کنم که در صنعت، کشاورزی و خدمات به صحنه بیایند.

روحانی افزود:‌ دولت قادر نیست تولید کشور را به عهده بگیرد و بر فرض هم که قادر باشد تولید کننده خوبی نیست و این مردم هستند که باید به صحنه بیایند.

روحانی با بیان اینکه دو مشکل در زمینه‌ تولید وجود دارد گفت: اولین مشکل وجود بروکراسی شدید در کشور ما است. چنانچه می‌بینیم یک مجموعه چند سال در بروکراسی گرفتار است. متاسفانه دولت خودش برای تولید مانع است و هر چند ممکن است برای این کار دلایلی داشته باشد، اما ما حتما می‌توانیم بروکراسی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که همه مردم در بخش‌های مختلف احساس مسئولیت کنند، گفت:‌ اولین قدم در ایجاد اشتغال برای جوانان کاهش بروکراسی و برطرف کردن موانع تولید است. دومین مساله همانطور که در اینجا مطرح شد این است که بانک‌ها باید وارد شوند. وقتی یک مدیر ماهر وجود دارد بانک‌ها باید به صحنه بیایند. بانک باید واسطه خوبی بین پس انداز مردم و تولید باشد، یعنی بانک‌ها خودشان بنگاه دار نباشند.