با توجه به نگرانی از عرضه بیش از حد نفت به بازارهای جهانی و چشم انداز مبهم درباره تقاضای انرژی، بهای نفت خام در معاملات روز جمعه بازار آسیا کاهش یافت.

با توجه به نگرانی از عرضه بیش از حد نفت به بازارهای جهانی و چشم انداز مبهم درباره تقاضای انرژی، بهای نفت خام در معاملات روز جمعه بازار آسیا کاهش یافت.

هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه سپتامبر در معاملات امروز در برابر 44 دلار و 83 سنت به فروش رسید، در حالی که بهای هر بشکه از این نوع نفت در هفته گذشته 47 دلار و 12 سنت بود. بهای نفت برای هشتمین هفته متوالی کاهش یافته است.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه سپتامبر نیز در معاملات امروز در برابر 49 دلار و 73 سنت داد و ستد شد، در حالی که در معاملات هفته گذشته هر بشکه از آن به قیمت 52 دلار و 21 سنت به فروش رسیده بود. بهای نفت برنت نیز برای ششمین هفته پیاپی کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از هنگ کنگ، عرضه مازاد نفت به بازارهای جهانی علت اصلی کاهش شدید بهای نفت قلمداد می شود. بهای نفت خام از اواسط سال 2014 تاکنون حدود 50 درصد کاهش یافته است.