حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد فرمان مشروطیت به تشریح این دستاورد ایران در عرصه دموکراسی پرداخت.

حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد فرمان مشروطیت به تشریح این دستاورد ایران در عرصه دموکراسی پرداخت.

متن بیانیه بدین شرح است:

مشروطه: فصل نوین تاریخ ایران

ایران در درازنای تاریخ چند هزار ساله خود با فراز و نشیب های گوناگون روبرو بوده است اما هرگاه که دچار تازش ها و سختی های تاریخی شده است با قدرتی بیشتر و توانی افزونتر دوباره سربلند کرده است. در این میان مشروطه نیز تلاش ترقی خواهانه و آزادی طلبانه ایران و ایرانی از پس بیش از صد سال رویارویی نزدیک با تمدن غرب بود.

جنبش مشروطه نماد تلاش اصلاح طلبانه ملت ایران برای نیل همزمان به استقلال، آزادی و توسعه در سایه‌سار فرهنگ ملی و مکتب دینی و مذهبی بود که با مشارکت اقشار گوناگون ایرانیان از روحانیت، روشنفکران، بازاریان و تجار، دبیران، دیوانسالاران، ایلات و عشایر و با همیاری همه اقوام و تیره های ایرانی از آذربایجان تا خوزستان و از گیلان، کردستان و لرستان تا خراسان و سیستان و بلوچستان به بار نشست و بذر حکومت قانون کاشته شد.

پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ایران، اعتلاء غرور ملی ایرانیان ،حاکمیت قانون و مشارکت ملی در اداره امور کشور ، مصونیت جان، مال، آبرو، حیثیت و اعتقاد تمامی شهروندان، توسعه و ترقی همه جانبه کشور، همگی آرمان های جنبش مشروطه بودند. امروز پس از گذشت نزدیک به یکصد وده سال از امضای فرمان مشروطیت، با گذر از حوادث مهم تاریخی همچون نهضت ملی شدن نفت، انقلاب شکوهمند اسلامی، دفاع مقدس و جنبش اصلاحات، همبستگی و یگانگی ملت ایران مستحکم‌تر و نیرومندتر شده و از این رو امید به تحقق آرمان های بزرگ جنبش مشروطه بیش از پیش پر رنگ گردیده است.

در آخرین کوشش تاریخی، مشارکت گسترده مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری بیست وچهارم خرداد 92 نمونه‌ای درخشان از تلاش‌های خردمندانه ملت ایران برای تحقق آرمان ها و اهداف بزرگ یکصد و نه ساله این ملت است. حزب ندای ایرانیان بر این باور است که در این مقطع مهم تاریخی و با تجربه گرانبار و ارزشمند یکصد و نه سال گذشته، با ایستادگی در برابر مداخله جویی ها و زیاده خواهی های بیگانگان، با مشارکت همه جانبه مردم در اداره امور کشور، با توسعه پایدار و رفع هرگونه تبعیض و فساد و بی عدالتی و با زدودن چهره محرومیت از رخ اقشار زحمت‌کش و مستضعف، همراه با حکومت قانون و شایسته سالاری و تعهد به آب و خاک و مرز ایران و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی این سرزمین و تنها و تنها از رهگذر اصلاحات همراه با اعتدال و میانه روی ، می توان آرمانهای اصیل مشروطه را محقق ساخت.

حزب ندای ایرانیان تلاش برای نیل به توسعه پایدار و متوازن را ترجمان به روز جهاد و جنبش مشروطه خواهی می داند . تلاشی که با تکیه بر مردمسالاری دینی به شکلی روشن از یک سو با تحجر و از سوی دیگر با سکولاریسم مرزبندی دارد.

امید که خداوند متعال، ایرانیان را در این راه یاری دهد.