حجت الاسلام حسن روحانی که در جمع مردم اسلامشهر گفته بود، چرا برخی فکر می کنند فقط پسران به کار نیاز دارند، همین جمله را با تاکید بر تحصیلات برابر دختران و پسران در جدیدترین توئیتش منتشر کرد.

..