مردم عراق و سوریه و دیگر کشورهای اسلامی در برابر منافقین و مزدوران خواهند ایستاد،

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: وظیفه محور مقاومت شامل کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و ... نه تنها مبارزه در برابر سلطه بیگانگان در کشورهایشان است بلکه وظیفه اصلی جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه است.


علی اکبر ولایتی در مراسم افتتاحیه اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی افزود: مردم عراق و سوریه و دیگر کشورهای اسلامی در برابر منافقین و مزدوران خواهند ایستاد، این ها مقومین اسلام هستند و سلطه گران آرزوی تجزیه این کشورها را به گور می برند.

وی گفت: در کشور یمن هم مانند دیگر کشورهای تجاوزشده از جمله سوریه و عراق سعی در تجزیه دارند که این طرح جدید آمریکاست که در عراق از در بیرونش کردند و از پنجره وارد شد و جنگ نیابتی را راه انداخت.

ولایتی با اشاره به اینکه مزدوران و سلطه گران درحال حاضر تبعیت از اهداف آمریکا را در کشورهای اسلامی به کار بسته اند افزود: نقش رسانه ها در این میان نقشی کلیدی و بسیار مهم است.

وی خبرنگاران را منادین مبارزه علیه کفر توصیف کرد و گفت: سرعت تحولات در غرب آسیا و شمال آفریقا به نحوی است که گاهی مفسران از آن باز می مانند و باید اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی از این کاروان عقب نمانند. استراتژی ها نیاز به تحول و بازنگری دارد و در چنین شرایطی اصحاب رسانه مشعل داران تفسیر هستند.

رسانه ها یکی از ارکان مهم حکومت داری است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در ادامه با توجه به تنوع رسانه ها آن ها را یکی از ارکان مهم حکومت داری دانست و افزود: اگر ما بتوانیم در اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی عمیق تر شویم و در ایجاد امکانات به مرز خودکفایی برسیم می توانیم مرز تحریم ها را بشکنیم و توطئه ها در برابر کشورهای اسلامی را خنثی کنیم.

ولایتی گفت: رسانه هایی که در غرب کار می کنند در راستای امیال شیطانی خبر منتشر می کنند؛ روزنامه، تلویزیون یا سایتی دیده نمی‌شود که معتبر باشد و در کنار آن بتواند علیه اسرائیل بنویسد؛ آیا این آزادی قلم است.

برای حفظ آرمان های اسلامی جان خود را نثار می کنیم

وی با اشاره به نقش اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی افزود: هرچند بضاعت ما در برابر بضاعت رسانه های غربی کم است اما یک تفاوت بین ما و آن ها وجود دارد، ما برای حفظ آرمان های اسلامی جان خود را به کف دست می گیریم و نثار می کنیم.

ولایتی ادامه داد: با اینکه مدت زیادی از راه اندازی این اتحادیه می گذرد اما با اتحاد و ابداعاتی که صورت گرفته است می توانیم در برابر اتحادیه شیطانی اعم از تولیدات هالیوودی و دیگر تولیدات اسلام ستیز بایستیم و در این راستا نیاز به افزایش کیفیت تولیدات داریم.

وی با اشاره به جنایات و کشتاری که در کشور یمن صورت می گیرد گفت: بیش از چهار ماه است که با بمباران وسیع در یمن هزاران نفر در این کشور به خاک و خون کشیده شده اند اکنون حدود 6 میلیون نفر در یمن دچار گرسنگی هستند اما انگار خاک مرگ و سکوت بر دهان مجامع و سازمان های بین المللی ریخته اند.

ولایتی افزود: متاسفانه بعضی از دوستان در کشورهای اسلامی در صحنه بین المللی ساکتند، چرا در شورای امنیت یک نفر فریاد نمی‌زند؛ آیا پاداش مردم سوریه در برابر تهاجمات تجزیه است؟!

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: برخی به خاطر وعده هایی که به آن ها داده اند سکوت کرده اند اما بدانند اگر دمشق به دست سلطه گران بیفتد به هیچ کس رحم نخواهند کرد.

وی گفت: ‍‍‍ این طرح و توطئه آمریکاست که فرقه ها و گروه های مختلف در کشورهای اسلامی را به جان هم بیندازد و ما باید جلوی آن بایستیم.

سوریه حلقه طلایی مقاومت علیه صهیونیست هاست

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: تحولات در منطقه خطیر است و باید آمریکا را بررسی کنیم؛ در افغانستان آمریکایی ها شکست خوردند و تلفات زیادی دادند و در عراق آمده بودند بمانند و نائب السلطنه مشخص کرده بودند، اما عراقی ها با آن سبقه فرهنگی و تاریخی کشورشان توانستند آن ها را از عراق بیرون کنند و این با تکیه بر مردم مقاوم و رهبران روشن بین آن ها بود که توانستند دست آمریکایی ها را کوتاه کنند.

ولایتی گفت: این ها آمدند سلسله مقاومت را که متشکل از کشورهای ایران، سوریه، لبنان و فلسطین است بشکنند؛ سوریه حلقه طلایی مقاومت علیه صهیونیست هاست و با حمایت بشار اسد و مقاومت مردم این توطئه آن ها هم نقش بر آب شد.

هشتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی از امروز آغاز به کار کرده است و تا 27 مرداد ادامه دارد.