درگیری لفظی کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل و صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا.

درگیری لفظی کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل و صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا.

درگیری دو نماینده در صحن علنی مجلس/عکس

درگیری دو نماینده در صحن علنی مجلس/عکس