فهرست مشترک نامزدهای فراکسیون اصولگرایان و رهروان برای ارائه به صحن علنی جهت انتخاب اعضای کمیسیون ویژه برجام تعیین شد.

15 نماینده‌ای که در فهرست مشترک فراکسیون اصولگرایان و رهروان به عنوان نامزدهای عضویت در کمیسیون برجام حضور دارند، مشخص شدند.

فهرست مشترک نامزدهای فراکسیون اصولگرایان و رهروان برای ارائه به صحن علنی جهت انتخاب اعضای کمیسیون ویژه برجام تعیین شد.

بر این اساس فراکسیون رهروان در جلسه صبح امروز، پنج عضو خود برای حضور در کمیسیون برجام را انتخاب کرد؛ محمدحسن ابوترابی‌فرد، حسین نقوی حسینی، عباسعلی منصوری آرانی، غلامرضا تاجگردون و جواد جهانگیرزاده.

فراکسیون اصولگرایان نیز چندی قبل پنج عضو خود برای حضور در لیست مشترک با رهروان جهت حضور در کمیسیون برجام را مشخص کرده بود.

بر این اساس علیرضا زاکانی، محمود نبویان، احمد نجابت، مهرداد بذرپاش و ابراهیم کارخانه اعضای فراکسیون اصولگرایان هستند که در لیست مشترک به عنوان نامزد کمیسیون برجام معرفی خواهند شد.

همچنین دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان، پنج نفر از نمایندگان مجلس را که مورد وثوق هر دو فراکسیون بودند، برای عضویت در این کمیسیون انتخاب کردند.

اسماعیل کوثری، محمدمهدی زاهدی، مسعود پزشکیان، احمدرضا دستغیب و علاءالدین بروجردی پنج نماینده‌ای هستند که مورد توافق دو فراکسیون برای حضور در کمیسیون برجام قرار گرفتند.

رای گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام امروز در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.