حسام الدین آشنا نوشت: در یک نظرگاه راهبردی جلیلی مظهر جلال نظام و ظریف مظهر جمال نظام بوده است

به گزارش مثلث آنلاین، حسام الدین آشنا در پست فیس‌بوکی خودش به تجلیلی از جلیلی پرداخت و دوره‌های گذشته و حال مذاکرات هسته‌ای را در یک راستا و پیوسته دانست. او در آخرین پست خود درباره مذاکرات نوشت: «وقتی به دو دوره اخیر مذاکرات هسته ای فکر می کنید می توانید دوره جلیلی و ظریف را دو دوره مجزا یا دو دوره متصل تلقی کنید. من تصور می کنم این دو دوره را باید در اتصال با هم تحلیل کرد . به قول یک مذاکره کننده آمریکایی: «در دوره ی دکتر جلیلی که برای ایران بسیار با اهمیت بود، ایران به امریکا نشان داد که حقوق هسته ای خود را تسلیم نمی کند. بعلاوه در طول همین دوره بود که سرمایه هایی شکل گرفت که دکتر ظریف آن را بر روی میز مذاکره مستقر کرد تا بتواند به توافقی برسد که حقوق هسته ای ایران را به رسمیت می شناسد.» در یک نظرگاه راهبردی جلیلی مظهر جلال نظام و ظریف مظهر جمال نظام بوده است.»