تلویزیون دولتی انگلیس از بازگشایی سفارتخانه این کشور در تهران در یکشنبه هفته آینده خبر داد.

تلویزیون دولتی انگلیس از بازگشایی سفارتخانه این کشور در تهران در یکشنبه هفته آینده خبر داد.


منابعی در داخل انگلیس اعلام کردند: یکشنبه این هفته ، سفارت انگلیس در تهران بازگشایی خواهد شد.

این منابع اعلام کردند: برای بازگشایی سفارتخانه انگلیس در تهران، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس به ایران سفر خواهد کرد.

حدود چهار سال پیش، بدنبال پاره ای از مشکلات این سفارت خانه تعطیل شد و سطح روابط دیپلماتیک دو کشور به پایین ترین حد رسید.

ماه گذشته پس از توافق جامع هسته ای، امیدواری ها برای بازگشایی سفارتخانه انگلیس در تهران یک بار دیگر افزایش یافت.