به هیچ بیگانه ای اجازه ورود به پادگان ها و مراکز نظامی را نمی دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: به هیچ بیگانه ای اجازه ورود به پادگان ها و مراکز نظامی را نمی دهیم.

امیر پوردستان با بیان اینکه فصل الخطاب ما بیانات و تدابیر نورانی مقام معظم فرماندهی کل قواست و معظم له فرمودند اجازه هیچ گونه بازرسی از نیروهای مسلح داده نمی شود افزود: مبتنی بر این تدابیر حرکت می کنیم.

وی دکترین نیروی مسلح را دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی عنوان و اضافه کرد: نخستین گزینه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حفظ و ارتقای آمادگی های رزمی و دفاعی است.

پوردستان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی حافظ مرزهای زمینی، هوایی و دریایی همه حرکت ها را در مرزها رصد و متناسب با این حرکت ها ظرفیت های دفاعی خود را ایجاد می کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: با اقتداری که در نیروهای مسلح وجود دارد و همکاری و همدلی میان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، نگرانی از تهدیدات دشمنان نداریم.

وی افزود: سیاسیون کار خود را می کنند و نظامیان وظیفه سنگین دفاع از مرزها را بر عهده دارند و ما بر اساس مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح کار را انجام می دهیم.

امیر پوردستان اضافه کرد: ملت ایران مطمئن باشند که حواس نیروهای مسلح جمع است و تهدیدات را رصد می کنند و نیروهای مسلح غافلگیر نخواهند شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم خطاب به حاضران نیز گفت: با توجه به ددمنشی رژیم بعث عراق، آزادگان از امتحان اسارت سربلند خارج شدند.

وی افزود: آزادگان افزون بر مقاومت و پایداری، در دوران اسارت، مروج اسلام ناب بودند.

امیر پوردستان اضافه کرد: آزادگان الگوهای صبر و مقاومت هستند و جوانان باید از آنان الگو بگیرند.