بازی منفی عربستان به ضرر این کشور و تهدید جدی امنیت و توسعه پایدار منطقه ای است.

معاون عربی آفریقای وزیر امورخارجه گفت: توافق هسته ای ایران به نفع همه در منطقه است و اگر عربستان سعودی نقش سازنده ایفا کند قطعاً سود می برد.


حسین امیرعبداللهیان تصریح کرد: بازی منفی عربستان به ضرر این کشور و تهدید جدی امنیت و توسعه پایدار منطقه ای است.

وی گفت: ما از گفتگو و همکاری با عربستان برای بازگشت صلح، امنیت و رفاه در منطقه استقبال می کنیم.

امیرعبداللهیان هشدار داد: بی تردید ادامه توسل به زور علیه یمن به بحران این کشور پایان نخواهد داد بلکه خطر گسترش بحران به ویژه رشد فزاینده تروریسم را در پی دارد.

معاون وزیر امورخارجه رفع بحران یمن را صرفاً در گرو راهکار سیاسی و توافق همه گروه های یمنی دانست.