هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در ساختمان وزارت کشور مستقر شدند.

هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در ساختمان وزارت کشور مستقر شدند.

هیأت بازرسی امور وزارت کشور وشهرداری‌ها (گروه وزارت کشور) از تاریخ ۳۱-۵-۹۴ لغایت ۱۵-۷-۹۴ در ساختمان وزارت کشور با موضوع بررسی عملکرد وزارت کشور و شورای اجتماعی کشور در موضوع آسیب شناسی اجتماعی تهران مستقر است.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان در مورد عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر (واقع در خیابان فاطمی -طبقه اول) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۷-۸۴۸۶۵۱۲۵ تماس حاصل فرمایند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان است.