به پشتوانه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مذاکرات در مسیر درست حرکت کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت : به پشتوانه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مذاکرات در مسیر درست حرکت کرد و یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ، دقت در رعایت اصول و بستن راه سوءاستفاده بود.

وزیرامورخارجه در دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با قدردانی ازحمایت های آیت الله طباطبایی گفت : درحین مذاکرات ، رهبر معظم انقلاب تصریحاتی را در چارچوب مذاکرات می فرمودند و تیم مذاکره کننده هم در پرتو این تصریحات فعالیت می کردند.

آیت الله طباطبایی هم در این دیدار با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: غلبه منطق اسلام و جمهوری اسلامی بر غرب و آمریکا کاری مهم و با ارزش بود که درجریان مذاکرات هسته ای تا حدودی محقق شد.

امام جمعه اصفهان ماهیت مذاکرات هسته ای را مهم توصیف و تأکید کرد: همچنان که بارها گفته ام حتی اگر توافق به سرانجام نمی رسید همین که تیم مذاکره کننده توانسته مقابل تیم قدرتمندی که بالاترین حقوقدانان را در اختیار دارد بایستد و 12 ماه بدون عقب نشینی مقاومت کند در واقع پیروز میدان است.

وی گفت: دشمن هیچ وقت با ما خوب نمی شود و این علت بر قطع ارتباط نیست بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب در ارتباطات باید حواسمان جمع باشد.امام جمعه اصفهان یکی از پایه های مشکلات اقتصادی را بانک های خصوصی دانست و گفت : این بانکها با پول مردم و بیت المال از روشهای مختلف درآمدزایی و اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند.

وی حمایت تولید برای رونق صنعت با کاهش سودهای بانکی و سوق دادن پولهای مردم به سمت بانکهای دولتی و مطالعه و آسیب شناسی درخصوص تعیین رشته های تحصیلی و جنسیت مورد نیاز برای تحصیل در این رشته ها را خواستار شد.