جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران دوشنبه ۹ شهریورماه تشکیل و سخنگو، دبیراجرایی و رؤسای ۷ کمیته خانه احزاب ایران انتخاب خواهند شد.

جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران دوشنبه ۹ شهریورماه تشکیل و سخنگو، دبیراجرایی و رؤسای ۷ کمیته خانه احزاب ایران انتخاب خواهند شد.

جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران دوشنبه 9 شهریور ماه برای تکمیل هیئت رئیسه خانه احزاب به ریاست محمد حسن غفوری فرد تشکیل می شود.

در جلسات گذشته خانه احزاب، محمدحسن غفوری فرد از فراکسیون اصولگرایان به عنوان رئیس خانه احزاب به مدت یکسال انتخاب شد و همچنین حسین کمالی از فراکسیون اصلاح‌طلبان به عنوان نایب رئیس اول، قدرت‌علی حشمتیان از فراکسیون مستقلین به عنوان نایب رئیس دوم، یدالله طاهرنژاد از فراکسیون اصلاح‌طلبان به عنوان منشی و حجت‌الاسلام علی‌اکبر مرتضوی کیاسری از فراکسیون مستقلین به عنوان خزانه‌دار خانه احزاب ایران انتخاب شدند.

قرار است در جلسه دوشنبه این هفته سخنگو، دبیراجرایی و رؤسای 7 کمیته خانه احزاب ایران انتخاب شوند. کمیته های خانه احزاب شامل امور بانوان، پشتیبانی و مالی، حقوقی، آموزش و تحقیقات، ارتباطات و روابط عمومی، امور بین الملل و نظارت بر انتخابات می شود.