جوانفکر اظهارات توکلی را «موهن» و دارای «نسبت‌های ناروا» به احمدی‌نژاد قلمداد کرد

هفته نامه مثلث در شماره گذشته خود مصاحبه مفصلی را با دکتر احمد توکلی انجام داده بود. مصاحبه‌ای که در آن علاوه بر درخواستی توکلی برای بازنشستگی هاشمی رفسنجانی، به دولت احمدی‌نژاد نیز پرداخته شده بود. توکلی در این مصاحبه به این علت که احمدی‌نژاد می‌گفت قانون را قبول ندارد،‌ او را غصب کننده، ریاست‌جمهوری دانسته بود. حالا علی اکبر جوانفکر به این موضوع در قالب یک یادداشت پاسخ داده است. به نوشته جوانفکر اظهارات توکلی «موهن» و دارای «نسبت‌های ناروا» به احمدی‌نژاد است.

علی اکبر جوانکفر در این یادداشت نوشته است: ابتکار و تلاش دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در جهت تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ، با واکنش دیکتاتور مابانه آقای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.

توکلی در مصاحبه با هفته نامه مثلث گفته است:

اگر بازخواست‌هایی که باید از احمدی نژاد می‌شد، صورت می‌گرفت یا اینکه زودتر صورت بگیرد، او از این هوس‌ها نمی‌کند که دوباره برای جلب رای از این شعارها (احیای گفتمان امام) سر دهد.

اظهارات موهن و نسبت های خلاف واقع آقای توکلی علیه رئیس جمهور سابق در حالی ابراز می شود که طی دو سال گذشته از یک سو دکتر احمدی نژاد، مشی سکوت مطلق را در پیش گرفته اند و از سوی دیگر دفتر رئیس دولت های نهم و دهم بارها و به صراحت، تصمیم قطعی ایشان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات پیش رو را مورد تاکید قرار داده است.

چنین به نظر می رسد که خشم بی پایان آقای توکلی از رئیس جمهور سابق ، ریشه در احیای ارزشهای ناب انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی (ره) در دولتهای نهم و دهم و دستاوردهای بزرگ متاثر از رویکرد انقلابی دولت قبل دارد.

به اعتقاد آقای توکلی دستگاه های مسئول نظام باید مانع از احیای گفتمان امام خمینی(ره) از سوی دکتر احمدی نژاد شوند و برای این منظور پیشنهاد کرده است که ایشان مورد بازخواست قرار گیرد.

این نماینده مجلس گفته است: تقصیر ماست که وظیفه‌مان را درست انجام نمی‌دهیم!

معلوم نیست آقای توکلی با تکیه بر چه اختیاراتی ، چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ وی نماینده مجلس شورای اسلامی است اما به نظر می رسد از موضعی فراتر از اختیارات یک نماینده مجلس ، سخن به میان آورده است.

وی که آشکارا از جدیت دکتر احمدی نژاد در عمل به تکلیف خود، برآشفته به نظر می رسد ، افزوده است: احمدی نژاد مردی مصمم و جدی است و همیشه در کارهایش جدیت داشته و عزم راسخ هم در سیاست تاثیرگذار است.

این نماینده مجلس که در دولت دکتر احمدی نژاد به عنوان سردمدار مخالفت با طرح های اقتصادی دولتهای نهم و دهم و بویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شناخته می شد، از عدم برخورد با رئیس جمهور سابق انتقاد کرده و گفته است که سیستم ما خوب عمل نمی کند.

طرحهای اقتصادی دولت سابق ، عمدتا در جهت توانمند سازی اقتصادی مردم به اجرا گذاشته شد اما آقای توکلی و همفکران او تمامی تلاش خود را برای مختل کردن فعالیت های اقتصادی دولت قبل به عمل آوردند.

این نماینده مجلس بدون توجه به آراء ۲۵ میلیونی دکتر احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۸ و حمایت های صریح رهبر معظم انقلاب از دولت های نهم و دهم، ادعا کرده است که آقای احمدی‌نژاد اصلا صلاحیت ندارد و حضور او در جایگاه ریاست جمهوری ، غصبی بوده است.

به این ترتیب ، آقای توکلی حقوق اساسی مردم در انتخاب رئیس جمهور را نفی کرده است.

این نماینده مجلس با متهم کردن رئیس جمهور سابق به قبول نداشتن قانون ، وی را از نظر سیاسی مجرم دانسته است .

آقای توکلی در حالی این اتهام بی پایه و اساس را به دکتر احمدی نژاد نسبت داده است که ایشان نه فقط هرگز سخنی دایر بر قبول نداشتن قانون بر زبان نرانده اند، بلکه در هشت سال دولت خود نیز ، همواره بر پایبندی به قانون تاکید کرده و دولت های نهم و دهم را پایبندترین دولتهای پس از انقلاب به قانون توصیف می کردند.