رحمانی فضلی گفته که عمر دولت تدبیر و امید، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که عمر دولت تدبیر و امید، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده، آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس جمهور باشند.

به گزارش «مثلث آنلاین»، وزیر کشور اظهار داشت: عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس جمهور باشند! ما به 70 درصد برنامه هایی که اعلام کردیم، رسیده ایم.

وی افزود: من این گزارش را حتما به دولت می دهم و امیدوارم که دیگر وزرا هم گزارش تفریغ برنامه هایشان را ارائه دهند. من چون در دیوان محاسبات بودم، چنین گزارشی را تدوین کردم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری گفت: دلواپس ها می خواستند در خیابان ها برای بررسی مذاکرات هسته ای، مراسم هایی برگزارکنند. ولی ما نگذاشتیم. کارشان را از مشهد آغاز کردند اما من مصاحبه کردم و تاکید کردم که هیچ تجمعی له یا علیه مذاکرات هسته ای مجاز نیست. چون مساله هسته ای، یک مساله مهمی است که در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود. برخی موارد در این زمینه محرمانه است، برخی آشکار و برخی هم صرفا تخصصی است.

وی افزود: ضرورتی ندارد که این مسائل به سطح عموم کشانده شود. البته بررسی کارشناسی در مراکزی مثل دانشگاه ایرادی ندارد. اما اینکه مردم را وارد موضوعاتی کنیم و هرچه نظرخودمان است را به مردم نسبت دهیم، به مصلحت نیست. چه له و چه علیه مذاکرات. قانون اساسی برگزاری تجمعات را مشروط به کسب مجوز، مجاز می داند. هرکسی قصد برگزاری تجمع دارد باید از وزارت کشور درخواست مجوز کند تا ما با بررسی شرایط و قوانین مربوطه، درباره آن اظهار نظرکنیم. کما اینکه برای اولین بار پس از چند سال به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر مجوز دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.