رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند.

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می گردد...