واشنگتن پست نوشت از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل متحمل شکستی آشکار درباره موضوعی نشده است که تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب می شود.

واشنگتن پست نوشت از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل متحمل شکستی آشکار درباره موضوعی نشده است که تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب می شود.

توافق هسته ای ایران می تواند سبب شگفتی ناظران در واشنگتن شود اگر این لابی -که زمانی شکست ناپذیر قلمداد می شد- سبب آسیب پایدار به وجهه و اعتبار سیاسی آن شود.
آیپک و نهادهای مرتبط با آن در جدال علیه توافق هسته ای ایران از همه منابع موجود استفاده کرده اند. آنها ده ها میلیون دلار برای انجام تبلیغات تلویزیونی در ایالت های قانون گذاران مردد صرف کرده اند و همچنین حملات رعد آسا بر قانون گذاران آمریکایی در کنگره را سازمان دهی کرده اند . یکی دیگر از این حملات برای هفته آینده که اعضای کنگره از تعطیلات ماه اوت باز می گردند تا درباره قطعنامه رد توافق هسته ای رأی گیری کنند، برنامه ریزی شده است.