افزایش خشونت و توسعه جغرافیای ناامنی از جنوب به شمال افغانستان و ظهور گروههای افراطی جدید به نگرانی های منطقه ای افزوده است.

وزیر کشور گروههای افراطی را تهدیدی برای کل بشریت دانست و گفت : افزایش خشونت و توسعه جغرافیای ناامنی از جنوب به شمال افغانستان و ظهور گروههای افراطی جدید به نگرانی های منطقه ای افزوده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در ششمین اجلاس همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای درکابل‌، با تاکید بر اینکه تروریست‌ها به تروریست خوب و تروریست بد قابل تقسیم نیست، افزود: در چارچوب ابتکار رئیس جمهور اسلامی ایران مبنی بر جهان عاری از خشونت و افراط، می‌توانیم بسترها و فرصت‌های خوبی را برای مقابله با تهدیدهای مشترک و ارتقای همکاری ایجاد کنیم.

رحمانی فضلی با تاکید بر تقویت همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن شرایط مناسب امنیتی‌، موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای آمادگی دارد در توسعه ترانزیت افغانستان کمک کند.

وی افزود: اتصال افغانستان به آسیای مرکزی از طریق بندر چاه بهار رویای دیرینه ما و منطقه بود که اکنون در حال تحقق است و جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری همه کشورها در این بندر استقبال می کند.

وزیرکشور همگرایی منطقه‌ای را مهمترین راهکار برای حل مشکلات منطقه ای دانست و گفت: توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند سرآغاز همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه با افغانستان باشد.

وی با اشاره به طرح‌های بازسازی جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان گفت: خط آهن خواف- هرات به طول یکصد و نود و یک کیلومتر ، زمینه دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران متعهد است سه قطعه از چهار قطعه این خط آهن را با هزینه دویست وپنجاه میلیون دلار احداث کند.

وی احداث جاده "میل هفتاد و هشت " را که استان خراسان جنوبی به مرکز استان فراه افغانستان وصل می‌کند، از دیگر طرح‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: این جاده یکصد و بیست کیلومتر طول دارد که با بهره برداری از آن، زمینه افزایش صادرات و رونق اقتصادی در منطقه را فراهم می‌کند.