طرح توزیع کتاب در وسایل حمل و نقل عمومی از اول مهر از سرگرفته می شود.

طرح توزیع کتاب در وسایل حمل و نقل عمومی از اول مهر از سرگرفته می شود.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: به زودی یک میلیون کتاب در سامانه حمل و نقل عمومی شهر اعم از مترو و اتوبوس توزیع می شود.

وی افزود: حدود 3 سال است که طرح توزیع کتاب در اتوبوس و مترو مغفول مانده است ولی با انتشار یک میلیون نسخه کتاب از اول مهر این طرح مجدداً اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پاسخ به برخی انتقادها در خصوص هزینه های چاپ اینگونه کتاب ها گفت: برای تعالی فرهنگ مردم باید سرمایه گذاری کرد و نباید به بهانه هزینه از فرهنگسازی دست کشید.

صلاحی با بیان اینکه نباید کتاب و کتابخوانی را کم ارزش تلقی کرد و با گرایش اینترنت و شبکه های مجازی از کتابخوانی غافل شد، افزود: شهرداری تهران در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی باید تلاش بیشتری داشته باشد.