یکشنبه ، ظریف و یا عراقچی و همکارانش ، دوشنبه جلیلی و همکارانش و سه شنبه صالحی و شمخانی میهمان کمیسیون برجام خواهند بود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس درخصوص میهمانان این هفته کمیسیون گفت: یکشنبه ، ظریف و یا عراقچی و همکارانش ، دوشنبه جلیلی و همکارانش و سه شنبه صالحی و شمخانی میهمان کمیسیون برجام خواهند بود.


منصور حقیقت پور در تشریح برنامه های این هفته کمیسیون ویژه بررسی برجام تصریح کرد: جلسه یکشنبه این کمیسیون در صورت حضور دکتر محمدجواد ظریف در تهران با ایشان و یا با حضور سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه هم دکتر سعید جلیلی به همراه علی باقری و فریدون عباسی میهمان کمیسیون خواهند بود و در همین راستا روز سه شنبه کمیسیون ویژه بررسی برجام میزبان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

وی گفت: دستور جلسه کمیسیون مطابق جلسات قبلی به گزارشی از تاریخچه مذاکرات توسط هر یک از طرفین و در ادامه ورود به محتوا و پرسش و پاسخ خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام با بیان اینکه شأن برجام مناظره نیست تاکید کرد: قرار گرفتن در جایگاه مخالف و موافق ،‌ وظیفه اعضای کمیسیون برجام نیست لذا این موضوع در کمیسیون مطرح و مصوب شد اعضا به عنوان مخالف و یا موافق در دانشگاه ها و یا رسانه ها مناظره نداشته باشند.

وی اعضای این کمیسیون را محققان بی طرف خواند و تاکید کرد: وظیفه ما مناظره نیست چرا که ما موظفیم بیطرفانه تحقیق کنیم و نتیجه منافع و مضرات برجام را به صحن علنی مجلس گزارش کنیم.

حقیقت پور در پایان خاطر نشان کرد: تصمیم گیرنده اصلی و اساسی درخصوص آینده برجام مجموعه صحن علنی مجلس خواهد بود.