جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از آزمایش موشک‌های بهینه‌سازی شده هوا به هوا در رزمایش نهاجا و بکارگیری مهمات جنگی در روز آخر پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت خبر داد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از آزمایش موشک‌های بهینه‌سازی شده هوا به هوا در رزمایش نهاجا و بکارگیری مهمات جنگی در روز آخر پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت خبر داد.

امیر سرتیپ علیرضا برخور جانشین فرمانده نهاجا گفت: با رصد اطلاعاتی و عملیاتی و با تحلیل اطلاعات و داده‌ها، پدافند غیرعامل را در طول رزمایش به نمایش خواهیم گذاشت.

وی به موضوع جنگ الکترونیک نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از مباحث اصلی ما در این رزمایش بحث جنگ الکترونیک است که هم در زمان رزمایش و هم در زمانی که بحث اصلی ما جنگ الکترونیک است توسط هواپیماهای شکاری، رادار پرنده و هواپیماهای جنگالی (هواپیماهای مخصوص جنگ الکترونیک) این نقش ایفا خواهد شد.

جانشین فرمانده نهاجا ادامه داد: همچنین در این رزمایش آزمایش تسلیحات بهینه‌سازی شده را خواهیم داشت. همچنین یکی از اهداف این رزمایش ایجاد عملیات غیر وابسته است.

وی با بیان اینکه در این رزمایش از پایگاه‌های شمال، شمال‌غرب و سه پایگاه مرکزی به همراه پایگاه‌های جنوب و جنوب غرب کشور استفاده خواهد شد، افزود: کلیه مراحل این رزمایش از آغاز تا پایان توسط کارشناسانی از ستاد کل نیروهای مسلح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی خواهد شد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از بکارگیری مهمات جنگی در روز آخر رزمایش خبر داد و گفت: در پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت از تمامی موشک‌هایی که تاکنون داشته‌ایم اعم از موشک‌های هوا به هوا و هوا به سطح استفاده می‌کنیم. همه این موشک‌ها هم به لحاظ دقت و هم به لحاظ بُرد، بهینه‌سازی شده و ارتقا یافته‌اند.