امیدواریم این سفر متفاوت از سفرهای گذشته باشد و وعده های داده شده در این سفر، عملیاتی شود.

نماینده مردم تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به سفر رئیس جمهور به مازندران در آینده نزدیک گفت: دولت باید از ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری داخلی و خارجی این استان برای معرفی قابلیت های آن، نهایت استفاده را ببرد.
شمس‌الله شریعت نژاد به پایگاه اطلاع رسانی مجلس گفت: امیدواریم این سفر متفاوت از سفرهای گذشته باشد و وعده های داده شده در این سفر، عملیاتی شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در این سفر باید از ظرفیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای معرفی قابلیت های مازندران برای مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری استفاده شود تصریح کرد: هماهنگی لازم میان دستگاههای دولتی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی وجود ندارد بنابراین امیدواریم در سفر آتی رییس جمهور در زمینه تسهیل سرمایه گذاری اقدامات مناسبی انجام شود.
شریعت نژاد ادامه داد: از مسایل و مشکلات دیگری که در سفر رئیس جمهور به استان مازندران باید مورد توجه قرار گیرد رسیدگی به پروژه های نیمه تمام در غرب مازندران و مسئله آب شرب مردم و راههای استان است.
وی ادامه داد: عدم استقرار صنایع اشتغال زا، کاربری اراضی زراعی، اقتصادی نبودن فعالیت های کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی مخصوصا در حوزه برون مرزی،تسهیل صادرات مردم در بخش گل و گیاه و...عدم تدبیر درست در مدیریت منابع طبیعی از جمله مشکلات دیگر استان مازندارن دانست.