در ماه‌های آینده هیأت‌های مختلفی بین دو کشور تبادل می‌شوند.

وزیر خارجه کشورمان صبح امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای برزیلی خود خبر داد که در مهرماه هیأتی بازرگانی به ریاست وزیر صنعت و تجارت برزیل به تهران سفر خواهد کرد.

ظریف همچنین گفت: وزیر اقتصاد و دارایی ایران به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور به برزیل سفر خواهد کرد و بعد از 22 سال کمیسیون مشترک دوجانبه دو کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین از سفر وزیر کار برزیل به تهران در آینده نزدیک خبر داد.

ظریف ادامه داد: در ماه‌های آینده هیأت‌های مختلفی بین دو کشور تبادل می‌شوند.