یکی از مهمترین موانع فراروی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما باید با عزم و اراده جدی حرکت کنیم، تاکید کرد: یکی از مهمترین موانع فراروی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس با حضور در استودیوی برنامه اقتصاد ایران که به بحث و بررسی پیرامون اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه پرداخت، گفت: سال‌های گذشته مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های ذیل اصل 44 بر این نکته تاکید کردند که باید به سمت اقتصاد مردمی، کوچک شدن حجم دولت، انتقال فعالیت های دولت به ملت حرکت کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از 800 هزار میلیارد تومان بودجه سال 94 کشور بیش از 530 هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه شرکت‌های دولتی است که این عدد نشان دهنده این است که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است.

ابوترابی ادامه داد: باید با برنامه و شتاب لازم برای انتقال اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم که این موضوع هم نیازمند فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌ها لازم در این زمینه است.

ابوترابی دومین مانع پیش رو اقتصاد مقاومتی را بزرگ بودن حجم دولت ذکر کرد و گفت: در حال حاضر تمام منابع ما برای هزینه‌های جاری کشور تخصیص داده می شود. بنابراین باید هزینه اداره کشور را کاهش داد. از سوی دیگر ما با کاهش این هزینه ها شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز هم این تفکر در مردم وجود دارد که اشتغال یعنی استخدام در دستگاه‌های دولتی، در حالی که ما باید اشتغال غیر دولتی را توسعه دهیم.

ابوترابی تاکید کرد: ما اخیرا در مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کردیم که هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول دستگاه قضایی تشکیل شده که این هیات کار گروهی را انتخاب می کنند که اولا وظایف سه قوه را در راستای اقتصاد مقاومتی و مانع و چالش های پیش رو را رصد و پیگیری کند.