سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: من درباره گزارش ها در خصوص کشته شدن دانشمند فضایی ایران در مکه اطلاعی ندارم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: من درباره گزارش ها در خصوص کشته شدن دانشمند فضایی ایران در مکه اطلاعی ندارم.

خبرنگاری پرسید گزارش هایی حاکی از آن است که دانشمند ارشد فضایی ایران به نام احمد حاتمی در حادثه جرثقیل در مکه کشته شده است. آیا شما اطلاعی در این زمینه دارید؟
جان کربی گفت: من این گزارش ها را ندیده ام.