معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه صبح امروز برای بازدید از چند طرح اقتصادی وارد فرودگاه زابل شدند.

معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه صبح امروز برای بازدید از چند طرح اقتصادی وارد فرودگاه زابل شدند.


جهانگیری در این سفر از چند طرح اقتصادی و کشاورزی درشمال سیستان و بلوچستان دیدن میکند.

وی پس از ورود در فرودگاه زابل به سمت بازارچه مرزی میلک در شهرستان هیرمند حرکت کرد.

همچنین حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز برای بازدید از طرح های کشاورزی راهی مزارع سیستان شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در جلسه آب، خاک و کشاورزی سیستان که با هدف ارزیابی این طرح و راههای مقابله با مشکل خشکسالی و خشک شدن تالاب هامون و معضل ریزگردها در فرمانداری زابل برگزار می شود حضور می یابد.