نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را به شرکت توانیر اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را به شرکت توانیر اختصاص دهد.


در ادامه بررسی مجدد و رفع ابهام در خصوص گزارش یک شوری طرح حمایت از صنعت برق کشور در راستای اجرای ماده (29) قانون سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی نمایندگان ملت به دولت اجازه دادند تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص دهد.

حذف موادی از طرح حمایت از صنعت برق کشور


در ادامه بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور، نمایندگان 2 ماده از این طرح را حذف و 2 ماده را نیز برای بررسی های بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع دادند.

در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه بررسی مجدد و رفع ابهام از طرح حمایت از صنعت برق کشور، ماده 4 این طرح مبنی بر وظیفه وزارت نیرو در خصوص تعیین و ابلاغ جدول هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود تصویب نشد.

همچنین حذف ماده 8 این طرح که در کمیسیون انرژی مصوب شده بود با مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه ماده 6 طرح حمایت از صنعت برق کشور مبنی بر مکلف کردن دولت به پیش بینی هزینه های توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع برق که در مالکیت دولت هستند برای بررسی مجدد به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.

نمایندگان ملت در ادامه بررسیهای خود تصمیم به ارجاع ماده 9 این طرح به کمیسیون انرژی مجلس گرفتند.

بر اساس این ماده، در راستای تنظیم تعرفه ها و روابط بین فعالان صنعت برق با مشترکان و متقاضیان، شورای رقابت مکلف به هماهنگی با وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات برق کشور به هیئت وزیران بود.

دستور کار امروز مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشورگزارش کمیسیون عمران درخصوص بند ( ی ) تبصره دو قانون بودجه سال 1394 کل کشور

گزارش کمیسون قضایی و حقوقی درمورد طرح الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات،‌ طرح های صنعتی و علائم تجاری.