حل و فصل مسائل منطقه ای، صادرات انرژی، توسعه تجارت و مقابله با تروریسم زمینه های قابل بررسی در بستر رایزنی های دوطرف است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به لزوم گسترش همکاری های ایران و هلند تاکید کرد: حل و فصل مسائل منطقه ای، صادرات انرژی، توسعه تجارت و مقابله با تروریسم زمینه های قابل بررسی در بستر رایزنی های دوطرف است.


علی شمخانی در دیدار وزیر خارجه هلند افزود: شرایط کنونی اتحادیه اروپا و منطقه غرب آسیا ایجاب می کند موضوعات به صورت ریشه ای و بر اساس منطق احترام متقابل و از طریق گفتگوهای سیاسی پیگیری شود و فرصت ریاست هلند بر اتحادیه اروپا می تواند مسیر حل چالش های فراروی منطقه ای را تسهیل نماید.

دریابان شمخانی تصریح کرد: مقابله واقعی با تهدیدات فزاینده تروریستی نیازمند احترام به حق حاکمیت کشورها به ویژه در سوریه و عراق است و تجربه مداخله غیراصولی غرب و به ویژه آمریکا در منطقه نشان داده است که این مسئله موجب توسعه ناامنی و پایدار شدن تروریسم می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت رفع بحران پناهجویان و تلاش برای استقرار ثبات و آرامش در کشورهای مبدأ افزود: باید برای استقرار امنیت و دفع تهدیدات گروه های افراطی، همکاری و مشارکت لازم با دولتهای قانونی در کشورهای درگیر بحران تروریسم به عمل آید.

شمخانی با اشاره به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 پایداری راه حل سیاسی را در گرو التزام به انجام تعهدات توسط طرفین دانست و افزود: هر گونه تلاش برای بازگرداندن و یا حفظ تحریم ها برخلاف برجام است و موجب تشدید بی اعتمادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط پیوستگی اقتصاد جهانی، دولت هایی که اقدام به تحریم یکجانبه می کنند تنها خود و مردمشان را از سود همکاری اقتصادی محروم می کنند و بازگشت به شرایط گذشته نیز با توجه به جایگزینی ظرفیت ها به سادگی امکان پذیر نیست.

در این دیدار برت کوندرس وزیر امور خارجه هلند با اشاره به سابقه روابط دو طرف و اهمیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای گفت: توافق هسته ای میان 1+5 و ایران افق های نوینی در عرصه های مختلف میان ایران و کشورهای اروپایی به ویژه هلند گشوده است.

وی افزود : بحران های اخیر در منطقه و رشد تروریسم یک خطر جهانی است و ادامه روند کنونی و کمک های مالی و تسلیحاتی بعضی کشورها به گروه های تروریستی باعث تعمیق بی ثباتی و ناامنی در منطقه و جهان می شود.

وزیر امور خارجه هلند با تأکید بر آمادگی کشورش در ارتقاء سطح مناسبات با کشورمان تصریح کرد: هلند از هرگونه توسعه و گسترش مراودات در زمینه های مختلف با جمهوری اسلامی ایران استقبال و حمایت می کند.