قنبری می‌گوید غالب اصولگرایان از جنس تندروها و دلواپسان نیستند و به لاریجانی و ولایتی نزدیک هستند

داریوش قنبری در گفتگو با مثلث آنلاین درباره همصدایی موتلفه، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و جبهه پایداری با سعید جلیلی در زیر سئوال بردن دستاوردهای برجام گفت: بخشی از اصولگراها که دیدگاه های افراطی دارند به نوعی همگام و همسو با جبهه پایداری شدند.

وی با بیان اینکه میانه روهای اصولگرا خطی متمایز از افراطیون دارند افزود: اصولگراهای معتدل و میانه رو منافع ملی را بر منافع جناحی و گروهی ترجیح می دهند، آقایان ولایتی و لاریجانی جزء همین طیف هستند که نگاه ملی به برجام دارند نفوذ و تأثیرگذاری آنها در جریان اصولگرا بیشتر از افرادی مثل سعید جلیلی است.

این فعال اصلاح طلب یادآور شد: احساس نمی کنم تفکر تندروها و دلواپسان خیلی نفوذ چندانی میان اصولگرایان داشته باشد اصولگراها عمدتا متمایل به تفکر آقایان لاریجانی و ولایتی هستند بنابراین آنچه که تفکر جبهه پایداری است را نمی شود به عنوان تفکر غالب اصولگراها دانست.

وی ادامه داد: گرچه افرادی از حزب موتلفه به سعید جلیلی و جبهه پایداری متمایل شدند و از موضع آنها حمایت می کنند اما وزن آنها زیاد نیست با وجودی که حزب موتلفه حزبی ریشه دار و با سابقه در جریان اصولگرایی محسوب می شود اما با سابقه و تشکیلات حزبی اش نفوذ چندانی در میان اصولگراها ندارد به عبارت بهتر جریان آقایان لاریجانی و ولایتی به نظرم تأثیرگذارتر در میان اصولگراها است.

قنبری تأکید کرد: جریان معتدل اصولگرا با محوریت لاریجانی و ولایتی تعیین کننده تر و تأثیرگذارتر هستند و غالب نیروهای اصولگرا سمت و سوی حرکتی خود را با آنها تنظیم می کنند.

وی میانه روهای اصولگرا را قطب مقابل دلواپسان و افراطیون خواند و تصریح کرد: بعید می دانم افراطیون اصولگرا بتوانند همراهی معتدلان و عامه اصولگراها را با خود داشته باشند قطعا و یقینا اغلب اصولگراها می دانند با منافع ملی نباید برخورد جناحی و گروهی داشته باشند بنابراین منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح می دهند و دنبال این نیستند که با تخریب برجام منافع جناحی را به هر قیمتی تقویت کنند.