مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که تمامی مراحل انتخابات توسط ۲۷۰ نفر مربی، آموزش داده خواهد شد.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که تمامی مراحل انتخابات توسط ۲۷۰ نفر مربی، آموزش داده خواهد شد.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور برای آموزش فرمانداران و بخشداران گفت: به زودی تمامی مراحل انتخابات برای فرمانداران و بخشداران توسط ۲۷۰ نفر مربی، بازگویی و آموزش داده خواهد شد.

پورعلی مطلق با تشریح برنامه‌های وزارت کشور برای برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از برگزاری ۱۱ جلسه ستاد انتخابات کشور تاکنون خبرداد و افزود: با توجه به اهمیت ویژه‌ای که وزیر کشور در این دوره برای انتخابات پیش رو قائل است، معاونین وزیر را موظف به حضور در تمامی جلسات ستاد انتخابات کرده و خود نیز به طور موثری در این جلسات حضور یافته است.

وی افزود: در این جلسات تمامی مباحث مربوط به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه عوامل اجرایی انتخابات امانت داری صادق برای آراء مردم خواهند بود، ادامه داد: فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزار کننده انتخابات به هیچ وجه مجاز به دخیل کردن سلایق خود در امر برگزاری انتخابات نیستند.