جلسه غیرعلنی مجلس صبح امروز با موضوع بررسی حادثه منا آغاز شد.

جلسه غیرعلنی مجلس صبح امروز باحضور وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون آفریقا عربی وزارت امور خارجه با موضوع بررسی حادثه منا آغاز شد.


جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور و جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین امیرعبدالهیان معاون افریقا عربی وزارت امور خارجه، به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

قرار است در جلسه غیر علنی امروز حادثه فاجعه بار منا بررسی شود.