علت حادثه منا ناشی از تغییر اولویت های دولت عربستان است که ریشه در اختلاف حاکمیتی سعودی‌ها دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: علت حادثه منا ناشی از تغییر اولویت های دولت عربستان است که ریشه در اختلاف حاکمیتی سعودی‌ها دارد.

دریابان علی شمخانی در سفر به استان مرکزی در اراک گفت: دولت سعودی به جای تمرکز بر موضوع رسیدگی به حجاج و مسائل ایمنی حج ، بر تجاوز به کشور یمن متمرکز شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما وی افزود: دولت سعودی با استفاده از مدیران و عناصر آماتور در برگزاری مراسم حج هزینه سنگینی را به جهان اسلام با دوهزار کشته تحمیل کرد.

شمخانی تصریح کرد :دولت ابعاد حقوقی ، سیاسی و فنی حادثه را پیگیری می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بر این اساس ایران در کنار رسیدگی به وضعیت متوفیان و مجروحان ایرانی آمادگی رسیدگی کامل به آسیب دیدگان دیگر را نیز دارد.

شمخانی با بیان اینکه ستاد رسیدگی به این موضوع در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده گفت : این ستاد در تلاش برای بازگرداندن هر چه زودتر متوفیان حادثه به کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع برجام هم گفت: بررسی برجام در مجلس در مراحل پایانی است و ما به طور قطع وارد اجرای آن شده‌ایم و در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند ، عبور خواهیم کرد.