عبدالرضا داوری که سال گذشته در صفحه فیس بوک خود اقدام به انتشار اکاذیبی علیه حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری و اعضای خانواده وی کرده بوداز وی تقاضای بخشش کرد.

عبدالرضا داوری که سال گذشته در صفحه فیس بوک خود اقدام به انتشار اکاذیبی علیه حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری و اعضای خانواده وی کرده بوداز وی تقاضای بخشش کرد.

داوری در مرداد گذشته در صفحه فیس بوک خود اتهاماتی را به ناطق نوری و برخی اعضای خانواده وی منتسب کرد که با شکایت ناطق نوری مواجه شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده متهم را به 3سال حبس محکوم کرد.

پیرو ابلاغ حکم ،عبدالرضا داوری در نامه ای خطاب به ناطق نوری از وی طلب حلالیت و رضایت و بخشش کرد.

در بخشی از نامه وی به ناطق تاکیدشده که مطالب موهن و اتهام آمیز منتشرشده و متهم کردن چهره های انقلابی را ظلم آشکار به نظام می داند.

در عین حال عبدالرضا داوری ادعا کرده که مطالب مندرج در صفحه فیس بوک وی بعد از هک شدن آن انتشاریافته که دادگاه این ادعای نامبرده را مردود دانسته است.

داوری در پایان نامه خود با تاکید بر درخواست حلالیت تقاضا کرده که وی از شکایت خود منصرف شود و اعلام رضایت نماید

بدنبال درخواست عبدالرضا داوری، حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری با ارسال نامه ای به رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب نوشته است:با عنایت به اینکه مشارالیه متنبه شده و درخواست حلالیت و بخشش نموده اینجانب از حق شخصی خود و خانواده ام گذشته و از شکایت خودمنصرف واعلان رضایت می نمایم و درخواست دارم مشمول عفو و رحمت اسلامی قرارگیرد.