شایعه جان باختن همگی مردان کاروان 120 نفره مهاباد در فاجعه منا تکذیب شد.

شایعه جان باختن همگی مردان کاروان 120 نفره مهاباد در فاجعه منا تکذیب شد.

حج و زیارت آذربایجان غربی شایعه جان باختن همه 52 نفر مرد کاروان حج مهاباد و سالم ماندن همه زنان کاروان در حادثه منا را رد کرد.
ندیری با بیان اینکه در کاروان مهاباد 52 نفر مرد و 48 زن حضور داشتند گفت : 3 نفر از زنان کاروان مهاباد به نامهای عصمت حسامی ، مریم سلطانی و زلیخا حاجی زاده همراه آقایان عبداله رادپور ، حسن افشون ، ابوبکر یوسفی ، شریف عماد ارشد ، اسماعیل اسپوکه ، یوسف شیخی ، عزیز چاچ و محمد امین پیروتی در جریان فاجعه منا جان خود را از دست داده اند.