طرح دو فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای برجام در دستور کار جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت.

طرح دو فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای برجام در دستور کار جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت.

به گفته محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس این طرح که پیش از این به امضای 75 نماینده رسیده بود تا زمان طرح در جلسه علنی امضای بیش از 100 نماینده را دارد.

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح صحبت کرد و این طرح را برای نمایندگان تشریح کرد.