نمایندگان با طرح یک فوریت اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام موافقت کردند.

نمایندگان با طرح یک فوریت اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام موافقت کردند.

نمایندگان مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام به بررسی طرح دو فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلس علنی امروز (یکشنبه) پرداختند.

براین اساس با 159رای موافق‌ 62 مخالف‌،10 رای ممتنع از مجموع 247 رای دو فوریت این طرح به تصویب مجلس نرسید.

یک فوریت این طرح مجددا به رای نمایندگان گذاشته شد که با 168رای موافق 57 رای مخالف و 9 ممتنع از مجموع 247 رای به تصویب رسید.

در جریان بررسی این طرح علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان طراح،‌ حسین علی حاجی دیدگانی و حمید رسایی به عنوان مخالف و احمد توکلی و علی لاریجانی به عنوان موافق به ایراد سخن پرداختند.