نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی را ستون فقرات امنیت کشور خواند و برای آنها آرزوی توفیق و سعادت کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی را ستون فقرات امنیت کشور خواند و برای آنها آرزوی توفیق و سعادت کرد.

محمدحسن ابوترابی فرد با اشاره به هفته ناجا که با حضور تعدادی از کادر نیروی انتظامی به عنوان میهمان در مجلس شورای اسلامی همراه بود، ابراز امیدواری کرد که فرماندهان و افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی در پاسداری و حراست از امنیت کشور و حفظ حقوق شهروندان و پیمودن نقشه راهی که رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح پیش روی آنها نهاده‌اند موفق باشند.