این کمیسیون فردا در جلسه فوق العاده خود طرح « اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را بررسی می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون فردا در جلسه فوق العاده خود طرح « اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را بررسی می کند.


نوذر شفیعی افزود: امروز پس از پایان جلسه علنی مجلس، این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد.