همه نمایندگان در جریان موضوع بررسی برجام بودند و شما نیز در جریان امر قرار داشتید.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بررسی جزئیات طرح برجام در مجلس با تاکید بر اینکه همه باید تابع یک قواره ای باشیم، گفت: همه نمایندگان در جریان موضوع بررسی برجام بودند و شما نیز در جریان امر قرار داشتید.

حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خطاب به دکتر لاریجانی گفت:‌ طبق کدام قانون، نماینده موظف است که در ارتباط با دستور، تذکر دهد؛ آیا مگر شما صبح امروز طبق آیین نامه عمل کردید که اجازه ندادید مخالفان صحبت کنند و پیشنهادات مطرح شود.

دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر رسایی بیان کرد: ما وسط رأی گیری هستیم، شما طبق کدام آیین نامه می گویید که هر زمانی شما خواستید، من باید دستور را قطع کنم؟

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بررسی جزئیات طرح برجام افزود: همه نمایندگان در جریان موضوع بررسی برجام بودند و شما نیز در جریان امر قرار داشتید؛ لذا این نوع صحبت کردن صحیح نیست و همه باید تابع یک قواره ای باشیم.