میزگرد "گفت‌وگوی سیاسی" رادیو گفتگو روز گذشته به واکاوی ابعاد مختلف ورود دشمن در عرصه جنگ نرم رسانه‌ای از دریچه مطبوعات داخلی اختصاص یافت.

میزگرد "گفت‌وگوی سیاسی" رادیو گفتگو روز گذشته به واکاوی ابعاد مختلف ورود دشمن در عرصه جنگ نرم رسانه‌ای از دریچه مطبوعات داخلی اختصاص یافت.

سعید آجورلو، سردبیر هفته نامه مثلث در این برنامه با اشاره به تلاش مخالفان انقلاب مبنی بر قرار گیری اسلام فردی در تقابل با اسلام اجتماعی، گفت: «هم اینک حضرت آقا بعنوان مهم ترین فرد در حوزه جریان اسلام سیاسی حضور دارند و این تقابل از سوی جریان روشنفکری ایران دنبال می شود.»
سعید آجورلو تبلیغ اسلام اجتماعی بعنوان دین داری بدون عوارض سیاسی را مهم ترین کارکرد از سوی رسانه های غرب معرفی کرد و افزود: «نمونه اسلام لیبرال در گفتمان برخی احزاب سیاسی نیز نمود دارد.»

وی رسانه را ابزار تولید قدرت نرم معرفی کرد و گفت: «رسانه محل تلاقی قدرت عینی و گفتمانی است و در این میان رسانه از سویی خود را نماینده جامعه می بیند و اساسا بسیاری رسانه ها خود را محلی برای نفوذ نمی بینند.»

آجورلو با بیان اینکه اینگونه رسانه ها مفهوم نفوذ و جنگ نرم را قبول ندارد، اظهار کرد: «در دهه هفتاد رئیس دولت اصلاحات اساسا بحث تهاجم فرهنگی را قبول نداشت و می گفت ما تعامل فرهنگی می کنیم و این ریشه ای است که هم اینک نیز در برخی رسانه های ما وجود دارد.»

وی تصریح کرد: «مذاکرات هسته ای به خیال امریکایی ها از این لحاظ فضا را برای نفوذ باز می کند که فکر می کنند جمهوری اسلامی سرمایه مبارزه با امریکا را از دست خواهد داد و شاهد را نیز مذاکرات مستقیم می دانند.»

آجرلو ادامه داد: «آن ها بدنبال این هستند که این سرمایه را از ایران بگیرند؛ آن هم جلوی چشم محوری که ایران را الگوی خود قرار داده که از آن با نام محور مقاومت نام می بریم.»

وی گفت: «تصور می کنم دولت دکتر روحانی به واسطه گفتمانی که دارد و بر اساس عملکرد خود، این پیغام را غرب استنباط کرده که می توان از این نقطه عزیمت جلوتر نیز رفت.»

آجورلو گفتمان مبتنی بر توسعه اقتصاد را ناظر بر همین موضوع دانست و افزود: «دولت آقای روحانی احزاب طرفدار لیبرالیسم آقای هاشمی را همراه با نام دنبال می کنند. بخش عمده گفتمان توسعه مبتنی بر روابط خوب با دنیا و جزئی از دنیا شدن است.»

این فعال رسانه ای یادآور شد: «امریکا برای این روابط شرط و شروطی دارد از جمله اینکه وضعیت خود در منطقه را با ما روشن کنید»

آجورلو اولین قدم برای مبارزه با نفوذ را ناظر بر دولت دانست و افزود: «دولت باید فاصله منطقی را با امریکا برقرار کند. ما می توانیم با امریکا در مورد موضوعی خاص مذاکره کنیم ولی نمی توانیم امریکا را دوست نشان دهیم.»

وی ادامه داد: «دولت قبل از هر چیز باید مرز خود را پررنگ کند و خودی و غیر خودی را نشان دهد. ما در منطقه ای زندگی می کنیم که بسیاری از جوامع به ما نگاه می کنند و در این راه شرط اول توسعه خواهی برقراری امنیت است.»

آجورلو خاطرنشان کرد: «اگر درباره کسانیکه امنیت جامعه را تضمین می کنند، بی انصافی کنیم شرط اول توسعه را نقض کرده ایم.»

همچنین در این برنامه سیدیاسر جبرائیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری فارس با اشاره به اهداف دشمن از این نفوذ در میان افکار عمومی گفت: «مهم‌ترین حوزه منازعه جمهوری اسلامی با دشمنان، مبتنی بر تقابل اسلام و لیبرالیسم است؛ لیبرال ها خواهان کنار رفتن اسلام از محدوده فردی و سیاسی هستند لذا با جریانی مواجه هستیم که در کل دنیا خواستار گسترش ارزش‌های لیبرالی است.»

جبرائیلی این حوزه را مبتنی بر فردگرایی عنوان کرد و ادامه داد: «لیبرال شدن جوامع به غرب کمک می کند تا جوامع را بهتر تحت سلطه خود بگیرد و باید توجه کرد که آیا رسانه های ما در گذشته محل نفوذ این حوزه بوده اند و آیا با اسلام سیاسی تقابل داشته اند یا خیر...»

وی ادامه داد: «در هر حوزه قدرت می توان جنگ را نیز تعریف کرد و خاصه کشورهای غربی سیطره خود را از طریق تسخیر قلوب پیش می برند.»

جبرائیلی تصریح کرد: «در این میان امریکا استقلال کشورها را به ظاهر به رسمیت می شناسند و درهای این کشورها را به روی منافع غرب باز نگه می دارد.»

وی در ادامه بحث تاثیر و نفوذ غرب بر صندوق های رای را مطرح کرد و گفت: «این تغییر در باورهای عمومی که منجربه انتخاب افرادی هم دست با غرب نیازمند تغییر در لایه های فکری مردم است که از طریق رسانه ها اتفاق می افتد.»

جبرائیلی تصریح کرد: «بعد از سال 1376 که دولت اصلاحات روی کار آمد شاهد حمله بلاوقفه ای بر دین بودیم تا به مردم بگویند این دین قابل اتکا و استناد نیست؛ همانطور که مسیحیت از عرصه سیاسی و اجتماعی کنار رفت، اسلام نیز باید در حوزه فردی جای گیرد.»

این فعال رسانه ای فتنه 88 را نیز مبتنی بر همین عارضه دانست و افزود: «این جریان به سبب اتکا به منابع جریان لیبرال سرمایه دار به شدت در عرصه رسانه ای کشور فعال است و بنظرم مقابله با این جریان هوشمندی می طلبد و نباید در برخورد با این جریانات مسامحه کرد.»

جبرائیلی با تاکید بر علاقه مندی به انحصار از سوی لیبرال سرمایه داری داخل و خارج از کشور گفت: «این جریان در کشور تمایل شدیدی دارد که به جمهوری اسلامی بگوید که نباید رسانه داشته باشید و تلاش دارد رسانه را در بازار آزاد معرفی نماید حال سوال اینجاست که چه کسی قدرت رسانه سازی دارد؟»

وی در این راستا حوزه سرمایه داری را در ایجاد رسانه توانمند معرفی کرد و ادامه داد: «لیبرالیسم می گوید هیچ مانع و مداخله حکومتی نباید باشد تا بتوانیم مبارزه کنیم و در این راه جریان سرمایه داری برنده است و این ها می گویند جمهوری اسلامی نباید کیهان یا فلان روزنامه را داشته باشد.»

جبرائیلی انحصار طلبی مطبوعات را نشان از فعالیت لیبرال سرمایه داری در عرصه رسانه عنوان کرد و افزود: «این جریان کم کم برای حذف رسانه هایی که از مبانی جمهوری اسلامی دفاع می کنند، تلاش می کند و این خط نفوذ یا خط نفاقی که دیده می شود مبنی بر این است که برخی رسانه ها علیه اسلام می نویسند و ادعای اسلامی بودن نیز دارند.»

وی تصریح کرد: «آقا اشاره کردند که این ها به اسم اسلام رحمانی اسلام را لیبرالیسم می کنند؛ در این کشور برخی رسانه ها علیه آیات اسلام نوشتند درحالیکه نمی گویند ما مسلمان نیستیم.»

جبرائیلی گفت: «نقدی که بر جریان رسانه ای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی مذاکرات داشتیم توجه به این نکته بود که نگاه در عرصه بین الملل مبنی بر فضایی نرم و عاطفی نیست.»

وی ادامه داد: «ارائه تصویر مثبت از دشمن در جامعه توسط رسانه های جریان لیبرال یک دام خطرناک است.»