سلیم عبدالله احمد جبوری، رییس مجلس عراق به منظور شرکت در اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ وارد تهران شد.

سلیم عبدالله احمد جبوری، رییس مجلس عراق به منظور شرکت در اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ وارد تهران شد.

اجلاس مقدماتی مونیخ امروز (شنبه) با حضور وزرای خارجه ایران، آلمان، لبنان و تعدادی دیگر از مسئولان کشورهای منطقه در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه برگزار می‌شود.