سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام تروریستی بمب گذاری در یک مسجد در شمال شرق نیجریه را که منجر به کشته و مجروح شدن دهها نفر از نمازگزاران شد، به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، اقدام تروریستی بمب گذاری در یک مسجد در شمال شرق نیجریه را که منجر به کشته و مجروح شدن دهها نفر از نمازگزاران شد، به شدت محکوم کرد.


مرضیه افخم کشتار زنان و مردان بی گناه را اقدامی ضد انسانی و غیر قابل توجیه توصیف کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان ، دولت و ملت نیجریه ، بر لزوم مبارزه همه جانبه با تروریسم و افراطی گری در نقاط مختلف جهان تاکید کرد .

در بمب گذاری اخیر نیجریه بیش از 30 نمازگزار جان خود را از دست دادند.