من فکر نمی‌کنم اگر ایران طور دیگری بخواهد از مقاومت حمایت کند از اعلام آن واهمه داشته باشد.

محمود احمدی‌نژاد گفت: حضور ایران در جبهه مقاومت یک حضور معنوی و مستشاری است و من فکر نمی‌کنم اگر ایران طور دیگری بخواهد از مقاومت حمایت کند از اعلام آن واهمه داشته باشد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین، در مراسم بزرگداشت شهادت سردار حسین همدانی در پاسخ به پرسشی در خصوص ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر حضور نظامی ایران در جبهه مقاومت درسوریه و عراق اظهار کرد: غربی‌ها خودشان به شکل نظامی در آن جبهه حضور دارند و در امور سایر کشورها دخالت می‌کنند، می‌کشند و تخریب می‌کنند و این را حق خود می‌دانند، اما از تعامل و همکاری میان سایر ملت‌ها با یکدیگر خشنود نیستند.

وی افزود: ایران اعلام کرده است که از مقاومت حمایت می‌کند و این حمایت نیز به شکل مستشاری و معنوی خواهد بود و من هم گمان نمی‌کنم اگر ایران بخواهد طور دیگری از مقاومت حمایت کند از اعلام آن ترس و واههمه‌ای داشته باشد.