حاج منصور ارضی مداح مراسم سوگواری بیت رهبری در ایام عزاداری امام حسین بود.

حاج منصور ارضی مداح مراسم سوگواری بیت رهبری در ایام عزاداری امام حسین بود.او در مداحی خود که بعد از انتشار نامه تاریخی رهبری درباره اجرای برجام بود به "برجام" و "کدخدا "پرداخت.
متن این شعر را در ادامه می بینید:

بار دادند، بار عام حسین
نقش سربند ماست نام حسین
منطق ما شده کلام حسین
شرط برجام ماست جام حسین
فتح پشت سر جدایی‌هاست

حرف تحریم درخور ما نیست
چقدر این که حرف این که فردا نیست
گوش ما بر کلام دنیا نیست
بر لب سید خراسانی‌ست
گرچه دوران بی‌وفایی‌هاست

در طریقت ادا نباید داشت
سنگری از ریا نباید داشت
وحدتی غیر ما نباید داشت
چشم بر کدخدا نباید داشت
دوره ختم کدخدایی‌هاست

نور داریم و منجلی هستیم
گرچه بی سرصدا، ولی هستیم
پای دین بی‌معطلی هستیم
همدانی این علی هستیم
شب هشتم شب فدایی‌هاست