یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون در حین انجام ماموریت نبرد با گروههای تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام ماموریت در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بنا بر این گزارش، طی روزهای اخیر، 8 نفر از نیروهای ایرانی حاضر در سوریه در نبرد با گروههای تروریستی تکفیری به شهادت رسیده‌اند.

شهیدان عبدالله باقری و امین کریمی نیز 2 تن از شهدای سپاه انصار هستند که طی 2 روز گذشته در سوریه به شهادت رسیدند.