نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ترکیب کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ترکیب کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس، ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس زیر نظر رییس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود.

به موجب این مصوبه، نماینده هیات نظارت استان، نماینده رییس دادگستری استان، نماینده صداوسیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی در این ترکیب حضور دارند.

نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند پیش از شروع تبلیغات راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات درخصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کند.

بر این اساس نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند براساس راهنمایی‌های کمیسیون مذکور عمل کنند و از انجام هزینه‌های غیرمتعارف خودداری کنند.

به موجب تبصره دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی، موظف است مراتب را به نامزدها و مسوولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار، کمیسیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیات نظارت استان اعلام می‌کند.