جمعی از مربیان پیش‌دبستانی صبح امروز در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

جمعی از مربیان پیش‌دبستانی صبح امروز در اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این تجمع‌کنندگان نسبت به وضعیت دریافت حقوق خود و عدم تعیین تکلیف‌شان علی‌رغم مصوبه مجلس معترض هستند.

مربیان پیش‌دبستانی که پیش از این نیز بارها مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خواستار توجه نمایندگان به وضعیت خود و تعیین تکلیف‌شان از سوی آموزش و پرورش هستند.