برادرم همیشه به من تاکید داشتند که یک دولتمرد خادم اگر خواسته‌ها و ملاحظات مردم را نداشته باشد و آنها رعایت نکند، دولتمرد خائن محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: برادرم همیشه به من تاکید داشتند که یک دولتمرد خادم اگر خواسته‌ها و ملاحظات مردم را نداشته باشد و آنها رعایت نکند، دولتمرد خائن محسوب می‌شود.

محمدباقر نوبخت در مراسم بزرگداشت برادر فقیدش که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اظهار کرد: نوع کار و مسئولیت من ایجاب می‌کند که با لبخند خندان و دل پرخون با حضار ارتباط داشته باشم و خبرهای تلخی را که در دست دارم در قالب کلمات شیرین ادا کنم تا خاطر کسی آزرده نشود. ان شاء الله بتوانم این هنر را در این جا هم به کار برم.

وی ادامه داد: در زمانی که بحث دادگاه‌های عام مطرح شد، بسیاری از حقوقدانان برجسته کشورمان نگران بودند که یکی از این افراد مرحوم نوبخت بود و ایشان بسیار در آن زمان نگران بودند.

نوبخت یادآور شد: برادرم ضمن اینکه با شعر و ادب ارتباط داشت با قرآن و تفسیر آن نیز ارتباط نزدیکی داشت. همچنین کلمات و جملات همیشه در استخدام ایشان بودند و می‌دانست در کدام لحظه از چه واژه‌ای باید استفاده کند.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: در دهه چهل و بعد از آن، بیانیه‌های امام (ره) را از اخوی دریافت می‌کردم و ایشان تحلیل بسیار درستی از فساد شاه داشت که برای من بسیار آموزنده بود. همچنین زمانی که در منزل راجع به مسائل سیاسی با هم بحث می‌کردیم ایشان بسیار معتدل و منصفانه مسائل را تحلیل می‌کرد.

سخنگوی دولت در وصف فعالیت و دوران قضایی برادرش نیز گفت:‌ امکان نداشت که در یک پرونده قضایی کسی بتواند در او نفوذ کند و ایشان بسیار مستقل بود. ناگفته نماند که وی در دفاع از حق و نیز در دفاع از همکارانش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد و در دفاع از حق برای خود جایگاهی قائل نبود.

نوبخت یادآور شد: برادرم بسیار امام (ره) را دوست داشتند و با رحلت امام (ره) من بی تابی را در چهره وی می‌دیدم. ایشان درخواست داشتند که پس از مرگ‌ در بهشت زهرا بین شهدا و امام (ره) دفن شود.

وی ادامه داد: برادرم همیشه سفارش دکتر روحانی و مردم را به من می‌کردند. یک دولتمرد خادم اگر خواسته‌ها و ملاحظات مردم را نداشته باشد دولتمرد خائن می‌شود. ایشان همیشه برای احقاق حقوق مردم این موضوع را به من سفارش می‌کردند.

نوبخت افزود: برادرم رسالت معلمی و استادی خود را همیشه به جا می‌آورد و جامعه قضایی چنین انسان آزاده‌ای را از دست داده است. وی هیچ گاه از خدمت به مردم دریغ نمی‌کرد و از خدمت به مردم جدا نبود.

نوبخت در پایان گفت: جامعه ایرانی انسان شریف، معتقد،‌ خدمتگزار، پاک، عارف و مرد صالح خدا را از دست داده است.